Harap maaf. Pangkalan data SAPS Oracle 11G sedang diselenggara - Sila cuba lagi

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2015

 Nama
:
 
 Tingkatan :
 
 No. KP :    Jantina :  


   Bil Mata Pelajaran
UJIAN 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN 2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
KDT
/
/
/
/
/
KDK
/
/
/
/
/
PERATUS