Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

ANALISA KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2015

 Nama
:
 
 Darjah :
 
 No. KP :    Jantina :  


   Bil Mata Pelajaran
UJIAN 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN 2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
Markah
Gred
KDK
/
/
/
/
/
KDD
/
/
/
/
/
PERATUS